Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem firmy Wild Craft jest Izabela Markowska z siedzibą w Gdańsku 80-262, ul. Małachowskiego 8/11, NIP 9571003054, tel. 512072234 lub 513270165, adres email: kontakt@wild-craft.eu,  strona internetowa: www.wild-craft.eu, nr konta: 27 1140 2004 0000 3302 7737 4043 (MBank)
 2. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN
 3. Wszystkie produkty wyrabiane są na zamówienie klienta.

§2 Opis usług i produktów

 1. Firma Wild Craft oferuje ręczne wykonanie akcesoriów dla zwierząt.
 2. Rodzaj i cenę produktu określa aktualny cennik podany na stronie internetowej.
 3. Produkty firmy Wild Craft są przeznaczone dla zwierząt.

§3 Realizacja zamówień

 1. Podstawą realizacji zamówienia jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail lub telefonicznie oraz dokonanie wpłaty na konto właściciela po zaakceptowaniu zamówienia przez firmę.
 2. Realizacja zamówienia trwa do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie, przy czym w czas realizacji nie jest wliczony czas dostawy, który jest zależny od podmiotu dokonującego dostawy. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czym klient zostanie poinformowany przed przyjęciem zamówienia do realizacji.
 3. Zamówienie może być przyjęte do realizacji wyłącznie po przesłaniu w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia. Firma zastrzega sobie wprowadzenie zmian w zamówieniu, które uzna za stosowne, po uprzedniej konsultacji z klientem. (konsultacja telefoniczna). Wymagane dane zamieszczone są na stronie internetowej.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania pieniędzy za produkt i przesyłkę na koncie firmy i od tego dnia liczony jest czas realizacji (do 14 dni roboczych + czas przesyłki).
 5. Firma poinformuje klienta o statusie realizacji zamówienia poprzez e-mail, bądź telefonicznie.
 6. Od dnia 22.10.2015 r. firma wystawia paragony, które są dowodem zakupu.
 7. Na życzenie firma wystawia faktury.

§4 Reklamacje i odstąpienie od umowy (zakupu)

 1. Prawo odstąpienia od umowy (rezygnacji z zakupu) nie przysługuje klientom, zgodnie z Art.38 punktem 3 USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.Oznacza to, że akcesoria wykonane na zamówienie z dowolnie wybranym wzorem, wg specyfikacji klienta nie podlegają zwrotom. Firma nie odpowiada za nieodpowiednie zmierzenie psa/ kota, błąd w zamówieniu czy też rozmyślenie się.
 2. Podstawą reklamacji produktu jest tylko i wyłącznie nie wykonanie go zgodnie z zamówieniem klienta, tj. wynikające ewidentnie z błędu osoby realizującej zamówienie.
 3. Przed wysłaniem reklamowanego produktu na adres firmy, klient powinien zgłosić reklamację drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu  z zamówieniem klient powinien odesłać produkt na adres firmy tylko i wyłącznie do 14 dni od maks. otrzymania produktu w stanie nie używalnym , nie noszącym śladów użytkowania, nieodpowiedniego zapachu, sierści, itd.
 5. Reklamowany produkt powinien posiadać metki oraz paragon.
 6. Produkt należy wysłać odpowiedniego go pakując, nie narażając na uszkodzenia (w kopercie bąbelkowej ).
 7. W przypadku uznania reklamacji firma wyśle naprawiony, bądź nowy produkt na własny koszt oraz zwróci koszt wysyłki reklamowanego produktu do klienta i od klienta zgodnie z obowiązującą ustawą. W przypadku całkowitej rezygnacji z zamówienia wyłącznie w przypadku pkt. 2 firma dokona zwrotu kosztów produktu na konto.  Zwrot nastąpi na nr konta podany przez klienta.
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktów.
 9. Do paczki proszę wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie : https://wild-craft.eu/zwroty-i-wymiana/
 10. Podanie przyczyny zwrotu w formularzu nie jest konieczny. Jest tylko informacją dla sklepu, jak może poprawić swoje produkty.
 11. Koszty wysyłki zwrotu lub wymiany towaru ponosi kupujący.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą klienta na przetwarzanie i wykorzystywanie  jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe będą przetrzymywane w bazie danych firmy Wild Craft wyłącznie dla jej potrzeb. Nie będą udostępniane innym podmiotom, będą przechowywane starannie i będą chronione przed dostępem do nich osób niepowołanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§6 Ochrona własności intelektualnej

 1. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronach internetowych jak i logo oraz nazwa „Wild Craft” są własnością firmy Wild Craft i zabrania się ich wykorzystywania bez zgody właściciela.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem publikacji go na stronie firmy.
 2. Firma zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close